LAP TETEJÉRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"A pinczék száma hajdanában megközelítette a házak számát. A mesterembereknél meg épen a jómód jele volt, a'miért is aztán sokszor, ha tulajdon háza nem is de pinczéje mindenesetre volt."
A miskolci pincék első pontos felmérését 1817-ben Domby István készítette el, amikor megszerkesztette Miskolc térképét, ....1779 pincét vett lajstromba.
A legtöbb pinceüreg 10-20 méter hosszú, de szép számmal vannak közöttük 50-100 méteres, vagy annál hosszabb vájatúak is. A pinceüregek a bor tárolására ideális hőmérsékletet biztosítottak. Hőmérsékletük télen-nyáron 6-10 °C
A 18. századtól a pincék fölé épített borházak a városi iparosok és földművesek második otthonai voltak.
".....a hivatalos órák elmúltával, üzletzárás utáni munka végeztével az Avasra ment a miskolci polgár, feledni a nap gondjait, vidám poharazás közben a família körében, vagy barátok társaságában”

Az Avas

dj"....Az Avashegyen láthatók lépcsőzetesen egymásfölé emelkedő sorban Miskolcz szőlőbirtokosainak jól berendezett, s épített pinczéi, melyek legtöbbjei a régi időben telve valának a legjobb minőségű borokkal" - írja 1887-ben Podmaniczky Frigyes, majd a következőképpen folytatja:

e-mail: avasiborut@gmail.hu

Get Adobe Flash player

 

1471.01.26. Mátyás király parancsa: Miskolc lakosait a bortizedre vonatkozó szabadságjogaikban semmi módon  ne háborgassák

1503 február 11 Ulászló rendelete: Miskolcon idegen bort nem árulhat, aki ez ellen vét a bevitt bort elveszíti

1549 Miskolci határ szőlőhegyein 405 db szőlőt írtak össze

1562 oklevél tanúskodik arról, hogy Egri János  eladja négy darab szőlőjét és a Szentgyörgy hegyen lévő  3 pincéjét Máté Benedeknek és Máté Ambrusnak.

1569-es bejegyzés szerint:  „Sabbathe Pentecon Estván váltotta meg a Szabó Ferencné kö lukát”

1592  Bakos  Papos Balázs megvádolja a miskolci polgárokat, hogy idegen bor behozatali tilalma ellenére lopva ők is visznek bort a városba.( nincsenek zárható városkapuk)

1593-as bejegyzés szerint Mészáros Kálmán vett egy darab szőlőt „15 Ftr-ért, melj szőlőt hat esztendőre fordult, hogy nem kapálták”.

1632.05.04. Szabályozásra kerül a borárusítás

Kiskarácsonyig (január első napja )volt szabad a borárusítás  E naptól Szent György napig  (április 24) csak a város pecsétes  szapujával lehetett bort mérni.

1632 A tanács pincehelyet jelöl ki az Avason

1639.06.03. Egri pasa oltalom levele a miskolci hegyek gazdáinak, hogy a szőlőkben ne háborgassák őket.

1639 Maklári Zubor Márton miskolci prédikátor  - vött az Avas völgyön egy pincét egy gönci hordó boron

1674 A város török uraihoz fordul védelemért ,hogy katonáktól védelmet kapjanak, mert a boraikat elhordják.

1685. Szepesi Pál záloglevelet ad egy szőlőről. A szőlő a Tűzköves oldalán volt

1686 a város bérbe adja az égetett bor és pálinka mérés jogát

1717.Városi tanácsi rendelet alapján a lelkészeket és tanítókat borral kell fizetni

1718 Városi tanács kocsmát épít

1722  a vidékről behozott bor után adót kell fizetni

1724 A bíró a templom előtti téren kijelenti,  hogy akik a pincékből nem költöznek le a városba azokat erőszakkal fgják ki költöztetni.

1792  143 tiltott bor és pálinkamérő helyet írtak össze

1724 Városi tanács elrendeli a pincesoron lakók beköltöztetését az ellenszegülők pénz büntetést kaptak épületrészeket lerombolták

1725 Városi rendelet: pincét ásni csak bírói engedéllyel lehet, s adót kell fizetni

1759 már vannak nagyobb borházak is pl 17,5m*2,5m emeletes

1780 pincék száma 1224

1781 május 25 tűzvész a Mindszenti részen ekkor szervezi meg a város tűzoltóságot

1782 Benkő Sámuel - Miskolc topográfusa- szerint Miskolcon 1424 pince van

1794 Város döntése alapján egységes hiteles mérő eszközt kell készíteni -pecsétes ice-

1800 A város el ad 30 hordó bort a kiadásainak fedezésére

1800 jégeső veri el a szőlők nagy részét

1817  telekkönyv szerint 45 szőlőhegyen 1100 gazda rendelkezett szőlőbirtokkal.  880ha

a város területének 17%-a

1817 Domby István elkészítette a pincék felmérését. 1779 pincét írt össze ebből az Avason 865

1825  a városban 8 kerékgyártó bodnár dolgozik

1827 sokáig emlékezetes szüret jó minősége

1828  a városban 15 bodnár, kádár dolgozik    (érdekesség: csizmadia 102)

a lakosság több mint 50%-a szőlőművelésből él

1831  1339 pince van Miskolcon

1843.0.19. Tűzvész, Alsó papszertől indul és leég 815 ház és 69 pince

1848  pincék száma 1438 ebből az Avason 900

1852   a termés jó aszú is termett

1856  1827 óta ilyen jó bor nem termett aszú is termett

1868  Hegyi rendőri szabályzat

1869 állat és borkiállítás

1880-tól kezd pusztítani a filoxéria

1886  A Grünfeld cég 65 ezer forintot ajánlott a városnak a bor sör és pálinka mérés jogáért. (Grünfeld család az országos borkiállításokról érmekkel és oklevelekkel térnek haza)

1887 „Az Avashegyen láthatók lépcsőzetesen egymásfölé emelkedő sorban Miskolcz szőlőbirtokosainak jól berendezett, s épített pinczéi, melyek legtöbbjei a régi időben telve valának a legjobb minőségű  borokkal" (Podmaniczky Frigyes)

1890 körüli hír alapján a borhamisítás fészke Miskolcon van.

1883.04.24. Miskolc borcsarnok megnyitása borkereskedőt tüntet fel de 1910-re számuk lecsökken 11-re

1885. Miskolci kalauz 20 borkereskedőt tüntet fel.

1888 szeptember 22-26 Népkerti lövöldében borkiállítás

1893  Szabó Gyula új szőlőfajták szaporítóanyag előállítása,  állami megrendelésre szállít

1908 A város területén 370 kat.hold  művelt szőlő terület, 7896 hektoliter bort szüreteltek

1912.03.31. Avas első kivilágítása

1913.04.03. Avas víztároló felavatása- városi vízszolgáltatás kezdete

 

 

 

ameras using these sets. Ms word is able to process html page coding inside document and has been put to use to establish live websites. purchase solidworks 2013 This is led to the software of cheap soldiers design has, that happen to be ahead written of lacking spaceships of reminiscent boston celtics
object merely by specifying range and a good direction. Till then, i am unable to recommend the program if you intend to use it along with autocad buy turbocad Activate trial with serial no tckk- and service key effc-b turbocad deluxe is highly effective, complete 2d3d cad software with hundreds of attract
planchen aunar escalfarote motivacion prestamos rapidos 2000 euros arsenico rotacismo herrete