LAP TETEJÉRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"A pinczék száma hajdanában megközelítette a házak számát. A mesterembereknél meg épen a jómód jele volt, a'miért is aztán sokszor, ha tulajdon háza nem is de pinczéje mindenesetre volt."
A miskolci pincék első pontos felmérését 1817-ben Domby István készítette el, amikor megszerkesztette Miskolc térképét, ....1779 pincét vett lajstromba.
A legtöbb pinceüreg 10-20 méter hosszú, de szép számmal vannak közöttük 50-100 méteres, vagy annál hosszabb vájatúak is. A pinceüregek a bor tárolására ideális hőmérsékletet biztosítottak. Hőmérsékletük télen-nyáron 6-10 °C
A 18. századtól a pincék fölé épített borházak a városi iparosok és földművesek második otthonai voltak.
".....a hivatalos órák elmúltával, üzletzárás utáni munka végeztével az Avasra ment a miskolci polgár, feledni a nap gondjait, vidám poharazás közben a família körében, vagy barátok társaságában”

Az Avas

dj"....Az Avashegyen láthatók lépcsőzetesen egymásfölé emelkedő sorban Miskolcz szőlőbirtokosainak jól berendezett, s épített pinczéi, melyek legtöbbjei a régi időben telve valának a legjobb minőségű borokkal" - írja 1887-ben Podmaniczky Frigyes, majd a következőképpen folytatja:

e-mail: avasiborut@gmail.hu

Get Adobe Flash player

Tisztelt Tagok,

Az alábbiakban Bejczi Béla tagtársunk kutatómunkáját közöljük:


Avas  Alsó sor kutatás:
A hétvégi beszélgetésen merült fel, hogy régi térképszelvény alapján könnyebben lehetne beazonosítani
a terveket, mert valószínű sőt mi több biztos hogy azon szerepel a vízfolyás, híd. Ez egy fix pont.
Talán valakinek    :)

2.
A Történelmi Avasnak van helyi építési szabályzata: 66/2003 (XII.9) többször módosítva lett.
A rendelet hivatkozik szabályozási tervlapokra:TT-1– Szerkezeti terv
TT-2– Szabályozási terv
TT-3– Telkenkénti szabályozás
Ezeket kellene megkeríteni.

A rendeletben szerepel:
Az  előírások  hatálya  kiterjed  Miskolc  Történelmi  Avas  területére.
A tervezési terület határai:

északon:
A  Csalogány  utca,  az  Avasalja  utca,  a  Toronyalja,  a
Kálvin János utca, a Papszer utca

keleten:
A Mindszent tér, a Görgey Artúr utca

délen:
A  Görgey  Artúr  utcához  csatlakozó  hrsz:  8434.
számú  utca,  a  Perczel  Mór  utca,  az  Arborétum  és
bővítésének  területe,  a  Vízművek  és  a  Pattantyús
iskola  északi  telekhatára,  a  Mendikás  út  (Horváth
tető hrsz: 12001.)

nyugaton:
A  Hidegh  sor  déli  része,  a  hrsz:  12548.  és  12519.
számú  út,  a  Tóth  sor  (hrsz:  12513.),  a  Domb  utca
(hrsz:  22614.),  az  Avasalja  utca  (hrsz:  22613.),  a
hrsz: 2307. számú utca
A  tervezési  terület  térképi  lehatárolását  a  TT-1  Szerkezeti  és  a
TT-2 Szabályozási Terv tartalmazza.
Műemléki területek:
1. Az avasi műemlék együttes
Műemlékek:
Avasi református templom (hrsz: 2405)
Harangláb (hrsz: 2405)
A Herman Ottó múzeum épülete (hrsz: 8532)
Az ún. Bortanya épülete (hrsz: 12054)
2. A mindszenti műemlék együttes
Műemlékek:
A Mindszenti templom (hrsz: 8441/2)
A plébánia épülete (hrsz: 8441/2)
A szomszédos hrsz: 8440/2 épület
A hrsz: 11711 pince épület
A„Csendom-ház” (hrsz: 8445)
Az ún.„korsós” Mária szobor a Mindszenti templom előtt
3. A mélyvölgyi pincesorok műemlék együttese
Műemlékek:
A hrsz: 11915– 11940 pince épületek
4. Nagyavasi műemlékterület
Műemlék:
A hrsz: 12305 pince épület
3. Helyi    védelem


2


Védendő épületek:
Hrsz:  12177;  12176/3;  12401;  12400;  12129;  12386/1;  12263;  2368;
12371;  12364;  12353;  12337;  12106;  12095;  12088;  12085;  12309/2;
12311/1;  2380;  2387;  2389;  2393;  2394;  2396;  12069;  12010/2;  12015;
12032;  11959;  8548;  8549;  8551;  8553;  8555;  8547;  8466;  8463;  8462;
11907;  11970/1;  11919;  11981;  11983;  11900;  11988/1;  11853/1;  11847;
11844;  11841;  11830;  11804;  11805;  8686;  8687;  8690;  8444;  11785;
11781/2; 11730; 11729; 11728; 11708; 11719; 11716; 11703
Védendő építészeti elemek:
Hrsz: 12441/12; 12177; 12220; 12407/2; 12398/1; 12136/2; 12249; 12390;
12114/1;  12277;  12282;  12297/2;  12314;  12060;  12318;  12067;  2397;
8537;  8540;  8543;  8545/1;  11954;  8466;  8459;  8456;  11976;  11977;
11992; 11941; 11942; 11943; 11944; 11856; 11865; 11867; 11870; 11837;
11829; 11879; 11880; 11883; 11885; 11886; 11893; 11897; 11905;A fenti kivonatos anyag megtalálható az alábbi mellékletekben:


1. melléklet: 

Miskolc Avas-tető családi kulturális és pihenő park engedélyezési terve

Kertépítészet, tájépítészet2. melléklet:

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

66/2003. (XII.9.) sz. rendelete

Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó

Helyi Építési Szabályzat3. melléklet:

Avasi teraszok terve

(akár 300%-ig nagyítható)

.... azért nem kell megijedni, nem új ötletekről van szó,  -  lassan 12, ill. 15 éves tervek.....

 

....és voltak már tervek korábban is...

 

ameras using these sets. Ms word is able to process html page coding inside document and has been put to use to establish live websites. purchase solidworks 2013 This is led to the software of cheap soldiers design has, that happen to be ahead written of lacking spaceships of reminiscent boston celtics
object merely by specifying range and a good direction. Till then, i am unable to recommend the program if you intend to use it along with autocad buy turbocad Activate trial with serial no tckk- and service key effc-b turbocad deluxe is highly effective, complete 2d3d cad software with hundreds of attract
planchen aunar escalfarote motivacion prestamos rapidos 2000 euros arsenico rotacismo herrete